ДНЕВЕН РЕЖИМ НА ДЕТСКА ГРАДИНА БЪЛГАРАНЧЕ

 • 07:30 – 08:20 – Прием на децата в детската градина. Занимания според интересите на децата. Разговори – утринни раздумки
 • 08:20 – 08:35 – Сутрешна гимнастика
 • 08:35 – 09:00 – Закуска
 • 09:00 – 10:00 – Задължителни регламентирани ситуации по програма
 • 10:00 – Втора закуска – плод, зеленчук
 • 10:30 – 11:00 – Занимания по чужд език
 • 11:00 – 12:00 – Допълнителни дейности по интереси: разходки, игри на открито или в стаята, според времето и сезона
 • 12:00 – 12:10 – Подготовка за обяд
 • 12:10 – 12:40 – Обяд
 • 12:40 – 13:00 – Подготовка за сън
 • 13:00 – 15:00 – Следобеден сън
 • 15:15 – 15:30 – Раздвижване и подготовка за следобедна закуска
 • 15:30 – 16:00 – Следобедна закуска
 • 16:30 – 19:00 – Провеждане на незадължителни регламентирани ситуации, свободни занимания, игри на открито или в стаята според времето и сезона. Изпращане на децата