НАРОДНИ И МОДЕРНИ ТАНЦИ

Танцова формация „РОКО“ предлага обучение по български народни и модерни танци на деца от всички възрастови групи.
С установени традиции в обучението на деца, фирмата предлага качествени занимания, като се стреми да развие двигателната и музикалната култура на децата чрез атрактивна методика на работа, любов и много емоция. Приучаваме децата на дисциплина, самодисциплина и коректно поведение помежду си.
Обучението се провежда от квалифицирани специалисти с богат практически опит. Хореографите са с необходимото педагогическо образование за работа с деца.
Учебната програма на Танцова формация „РОКО“ е разнообразна и богата на материали, което прави часовете по танци темпераментни, динамични и изпълнени с физическо натоварване.

ПЛУВАНЕ

Заниманията по плуване се осъществяват в плувния басейн на МБАЛ „Света София“.
Плуването е изключително развиващ спорт. При него се ангажират всички мускули на тялото, а също така се отразява и много добре на сърдечно-съдовата и дихателна система.
Плуването учи на дисциплина, съблюдаване на режим и самоконтрол. Децата, които посещават заниманията по плуване са активни, организирани и бодри.